Tillsammans med våra kunder skapar vi totallösningar för kostnadseffektiva varuflöden. Minska din egen lagerhållning - och därmed dina kostnader - låt IMAB bli ditt verktygs- och förnödenhetslager.

Produkterna:

Anpassade för professionell användning.
Håller en hög kvalitet.
Utvalda för att vara hållbara med en lång livslängd.
Motsvarar högt ställda krav på funktion och ergonomi.
Ledande fabrikat och märken.
Utvalda efter regionens näringslivs behov och önskemål.

Imab _front

Vi höjer servicegraden ytterligare en nivå i Halmstad och Helsingborg!

Från och med 1 september kommer vår paketbil att leverera till dig:

Halmstad med omnejd:
Två gånger per dag. En gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen.

Helsingborg med kranskommuner:
Två gånger per dag. En gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Utanför Helsingborg sker en leverans per dag.

Och för dig som inte har lärt känna oss på IMAB ännu
- varmt välkomna till en riktig järnhandel!