Besparing från första dagen med Imabs Automatservice.

Nu kan vi erbjuda automatservice till våra kunder. Rätt produkt, på rätt plats och vid rätt tidpunkt är avgörande för många verksamheter. Ett tradítionellt lager med begränsade öppettider och ofullständig lagerhållning har sina begränsningar. Automatservice löser problemen. Kontakta din säljare på Imab så berättar vi mer!

Se hela dokumentet här...